Skip to main content Skip to search

Административни услуги

В Ню Къмпани България се стараем да не се ограничаваме само до регистрацията на фирма, а да предложим и допълнителни услуги, с които да сме максимално полезни на всеки клиент. Административните услуги могат да са скучни и трудоемки, а и да отнемат доста от времето, необходимо за други, важни за бизнеса аспекти. Ние бихме могли да сме от полза на всеки клиент, според неговите нужди.

Можем за предоставим административен адрес за дружеството, което ще регистрирате или закупите. Заплаща се месечна такса.

Бихме могли да Ви съдействаме с регистрация по ЗДДС на новорегистрирано или закупено дружество.

Ако се нуждаете от промяна на адреса на Вашето дружество, ние можем да Ви съдействаме с вписването на промяната в Търговски регистър.

Ние можем да Ви съдействаме при смяна на името на управляното от Вас дружство, като ще подготвим и подадем всички необходими документи в Търговски регистър.

Можем да предложим представителство пред всички държавни институции като НАП, НОИ, Инспекция по труда, БНБ и други.

Бихме могли да Ви предоставим и данъчни услуги и консултации за Вашия бизнес.

Ню Къмпани България може да предложи счетоводни услуги на абонаментен принцип за микро и малки компании.

Ню Къмпани България може да Ви съдейства при нужда от лизингови и/или кредитни продукти, консултации и подготовка на необходимите документи за кандидатстване за кредит и лизинг.

Процедура по регистрация на ЕООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ЕООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на еоод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.

Регистрация на фирма в София за Вашия бизнес

Започването на собствен бизнес е като да се возите на влакче на ужасите. Има възходи и падения и всеки завой, който предприемете е още един обрат и ново предизвикателство. Паденията може и да са ниски, но върховете могат да бъдат наистина много високи. Трябва да сте силни, да стегнете корема си и да се движите заедно с влакчето, което сте подкарали.

Стартирайте своя собствен бизнес сегаСтартирайте своя собствен бизнес сега

Процедура по регистрация на ООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на оод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.