Skip to main content Skip to search

Готови регистрирани фирми

Готови регистрирани фирми

Ню Къмпани България предлага готови новорегистрирани фирми. Услугата е подходяща, когато искате да започнете бизнес веднага и не е необходимо да минавате през цялата процедура по регистрация в Търговски регистър, откриване и закриване на набирателни сметки, както и регистрация по ЗДДС. Готовите фирми са регистрирани по ЗДДС и могат да стартират дейността си  веднага след прехвърлянето им. Процедурата отнема около 3 работни дни и спестява време и усилия.

Готовите регистрирани фирми са подходящи и когато в дружеството се налага и участие на чуждестранни физически или юридически лица, предвид ограниченията на повечето банки за откриване на сметки на чуждестранните лица, което възпрепятства и регистрация на фирми с участието на чуждестранни физически и юридически лица, поради невъзможността за откриване на набирателна сметка.

Ако желаете да придобиете готова регистрирана фирма, моля, свържете се с нас и с радост ще обсъдим процедурата.

При покупка на готови регистрирани фирми ще получите:

На първо място е важно да изберете име за новата си фирма и ние ще се погрижим за смяната на името на регистрианото дружество. Процедурата се извършва с прехвърлянето на фирмата.

Можете да определите различен от вписания капитал и същия да бъде увеличен при необходимост, според Вашите изисквания. Увеличението се извършва при процедурата по прехвърляне, като е необходимо внасяне на остатъка от невнесената сума в набирателна сметка до вписване на промените.

Ние ще ви помогнем при определянето на размерът на капитала на новото Ви дружество при подготовката на документите за прехвърляне на фирма.

Ние ще се погрижим за подготовката на цялата необходима документация за прехвърляне на фирма и подаването и в Търговски регистър към Агенция по вписванията за отразяване на направените промени.

При увеличение на първоначално вписания капитал е необходимо и откриване на набирателна сметка за довнасяне на уставния капитал на дружеството.  След вписване на промените сметката се закрива и парите се изтеглят.  Ние можем да Ви съдействаме при откриването на набирателната сметка за уставния капитал и нейното закриване.

Ние ще се погрижим да подготвим и подадем всички необходими документи за прехвърлянето на фирмата, както и да заплатим дължимите такси за вписване на промените по партидата на дружеството.

След вписването на промените в Търговски регистър, дружеството ще се нуждае от разплащателна смека, чрез която да оперирате. Ние можем да Ви съдействаме при избора на подходяща обслужваща банка и усруги, които да използвате при изгодни условия.

След вписването на регистрацията на фирмата и избор на обслужваща банка, ние ще ви консултираме за всички първоначални счетоводни и данъчни аспекти, с които е важно да се запознаете при стартирането на дейността.

Изпратете запитване за покупка на готова фирма сега
Спестете време и започнете дейността си веднага

Процедура по регистрация на ЕООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ЕООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на еоод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.

Процедура по регистрация на ООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на оод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.

Регистрация на фирма в София за Вашия бизнес

Започването на собствен бизнес е като да се возите на влакче на ужасите. Има възходи и падения и всеки завой, който предприемете е още един обрат и ново предизвикателство. Паденията може и да са ниски, но върховете могат да бъдат наистина много високи. Трябва да сте силни, да стегнете корема си и да се движите заедно с влакчето, което сте подкарали.

Стартирайте своя собствен бизнес сегаСтартирайте своя собствен бизнес сега