Skip to main content Skip to search

Процедури

За реализирането на идеите си хората стигат и до регистрацията на фирма. Повечето от тях изпитват затруднение при избора на тип дружество.

Съществуват различни типове дружества, всяко със своите предимства и недостатъци, но ще се спрем на най-подходящата и използвана форма за развиване на малък и среден бизнес – Дружество с ограничена отговорност /ООД/.

Дружеството с ораничена отговорност може да бъде и еднолично дружество /ЕООД/, като разликата е в броя на собствениците на капитала. При ЕООД собственик на капитала е едно лице, докато при ООД собствениците са две или повече лица, които разпределят собствеността си чрез определени дялови вноски.

Независимо от типа и двете дружества могат да се представляват от едно или повече лица. Тези лица могат да бъдат и самите собственици или други лица, на които им е възложено управлението чрез договор. Решението за възлагане управлението на дружеството се взема при регистрацията на фирмата, но при необходимост може да бъде променяно и след това.

Ако желаете да се запознаете с необходимите документи и процедури за регистрация на Дружество с ограничена отговорност, може да посетите долните линкове за повече информация.