Skip to main content Skip to search

Регистрация на фирма в София

Ню Къмпани България предлага регистрация на фирми в София (ООД / ЕООД) в Търговски регистър за всеки, който е решил да започне своето ново начинание.  Нашият екип ще се погрижи за подготовката на цялата документация и за регистрация на фирма в София и последващите процедури по регистрацията на новата Ви фирма. Освен това ще ви запознаем и с всички първоначални счетоводни и данъчни аспекти. Избирайки услугите ни за регистрация на фирма ние ще се погрижим за всичко необходимо за регистрация на фирма в София

Регистрация на фирми в София включва:

На първо място е важно да изберете име за новата си фирма. Възможно е то да бъде запазено, за да не се използва от друг при регистрация на друго дружество и да се наложи да се подготвят и подават документи за регистация на фирма отново.

Преди регистрацията на фирмата е необходимо да се определи първоначалния капитал на новото дружество. Законовото изискване е той да бъде не по-малко от 2 лв. Нашият съвет е да прецените правилно първоначалните разходи и инвестиции, които ще направите при започването на дейността и размерът на капитала да може да покрие тази сума.

Ние ще ви помогнем при определянето на размерът на капитала на новото Ви дружество при подготовката на документите за регистрация на фирма.

Ние ще се погрижим за подготовката на цялата необходима документация за регистрация на фирма в София и подаването и в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

При регистрация на фирма в София е необходимо и откриване на набирателна сметка за внасяне на уставния капитал на новорегистрираното дружество.  След регистрацията на дружеството тази сметка се обикновено се закрива и парите се изтеглят или сметката се трансформира в разплащателна.  Ние можем да Ви съдействаме при откриването на набирателната сметка за уставния капитал и нейното закриване/трансформиране.

Ние ще се погрижим да подготвим и подадем всички необходими документи за регистрация на фирма в Търговски регистър към Агенция по вписванията, както и да заплатим дължимите такси за първоначана регистрация на фирма.

След вписването на регистрацията на фирмата в Търговски регистър, дружеството ще се нуждае от разплащателна смека, чрез която да оперирате. Ние можем да Ви съдействаме при избора на подходяща обслужваща банка и усруги, които да използвате при изгодни условия.

След вписването на регистрацията на фирмата и избор на обслужваща банка, ние ще ви консултираме за всички първоначални счетоводни и данъчни аспекти, с които е важно да се запознаете при стартирането на дейността.

Изпратете запитване за регистрация на фирма в София сега
Направете регистрация на фирма на цена от 169.00 лв

Процедура по регистрация на ЕООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ЕООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на еоод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.

Процедура по регистрация на ООД

Ако желаете да се запознаете с процедурата по регистрация на ООД може да посетите секцията с процедури и да прочетете повече за стъпките, които трябва да се изминат и документите, необходими за регистрация на оод.

Посетете секцията с процедури и се запознайте с тях.

Регистрация на фирма в София за Вашия бизнес

Започването на собствен бизнес е като да се возите на влакче на ужасите. Има възходи и падения и всеки завой, който предприемете е още един обрат и ново предизвикателство. Паденията може и да са ниски, но върховете могат да бъдат наистина много високи. Трябва да сте силни, да стегнете корема си и да се движите заедно с влакчето, което сте подкарали.

Стартирайте своя собствен бизнес сегаСтартирайте своя собствен бизнес сега